Tevékenységünket a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a vonatkozó jogszabályi rendeletek, valamint a munkáltatóknál érvényben lévő Munkavédelmi Szabályzat szerint végezzük.

Munkaköri alkalmassági vizsgálataink:

  • D, C, B, A kategóriás vizsgálatok

(Az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolását a 89/1995 (VII. 14) Kormányrendelet tartalmazza.)

 • Hivatásos sofőrök alkalmassági vizsgálata
 • Gépkezelői munka alkalmassági vizsgálatok

Alkalmassági vizsgálati díjaink a jogszabályban meghatározott mindenkori térítési díjnak megfelelőek (ITT)

 

Foglalkozás egészségügyi alapszolgáltatásaink:

 • a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok, az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése;
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentése, kivizsgálása;
 • a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálata szerződésben – a helyi körülmények figyelembevételével – meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás;
 • külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok;
 • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítás;
 • külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok;
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint a 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálata;
 • megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezése;

Foglalkozás egészségügyi kiegészítő szolgáltatásaink:

Közreműködünk a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített, a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. §-a szerinti munkáltatói feladatok ellátásában.

 

Kényelmi szolgáltatások, kedvezmények:

 • Árgarancia:A megkötött szerződésekre a soron következő évekre árgaranciát vállalunk, munkavállalói létszámtól függő mértékben (jogszabályi változatlanság esetén).
 • Kivonuló szolgáltatás: 10 fő fölötti dolgozói létszám esetén helyszíni kiszállással is biztosítható a szolgáltatás.
 • Extrém időpontok: Szerződő partnerünk üzem menetéhez alkalmazkodva lehetséges „extrém” vizsgálati időpontok kialakítása is, csoportos vizsgálat esetén.
 • A XVII. kerületben és M0 mentén működő cégeknek: A XVII. kerület és M0 mentén működő munkáltatók, vállalatok tevékenységét egyedi kedvezményes lehetőségekkel támogatjuk.

Foglakozás egészségügyi szolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlatunkat a teljes igény alapján alakítjuk ki.

 

Vállalati megkeresés esetén ajánlat kérés, további információk

Telefon:  0612575731

E-mail: toth.viktoria@medicalcenter.hu

Magán személyként bejelentkezés vizsgálatra

Időpont egyeztetés: munkanapokon, 8.00-19.30

Telefon: 061/256 4655, 061/256 0679